กิจกรรม

เยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร

เยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร

เรือหลวงจักรีนฤเบศร เป็นเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ ลำแรกของประเทศไทย และเป็นที่ภาคภูมิใจของกองทัพเรือไทย จอดเรือเทียบท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ

Read more

เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล จัดเป็นสถาน ที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งภายในหน่วยทหาร ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายหาดหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นระยะเวลานานหลายสิบปีทีเดียว ที่กองทัพเรือได้ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

Read more

เยี่ยมชมอู่ต่อเรือของอู่ราชนาวีฯ

เยี่ยมชมอู่ต่อเรือของอู่ราชนาวีฯ

อู่ต่อเรือของอู่ราชนาวีมหิดล อดุลยเดช กองทัพเรือได้รับอนุมัติจากกระทรวงกลาโหม ให้ดำเนินการก่อสร้าง อู่ซ่อมเรือแห่งใหม่ ณ บริเวณอ่าวจุกเสม็ด ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี กองทัพเรือได้ดำเนินการขอพระราชทาน ชื่อของอู่ใหม่ ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่ออู่แห่งใหม่ว่า "อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการซ่อมทำเรือทุกขนาด ที่ใช้อยู่ในราชการกองทัพเรือ ให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างต่อ เนื่อง และมีความพร้อมรบตลอดเวลารวมทั้งเพื่อสนองตอบ นโยบายการพึ่งพาตนเองในอนาคต และให้การสนับสนุนการซ่อมทำเรือขนาดใหญ่ ที่ไม่สามารถเข้าซ่อมบำรุงที่อู่เดิมทั้ง ๒ อู่ได้ เช่น ร.ล.จักรีนฤเบศร, ร.ล.สิมิลัน, ร.ล.พุทธยอดฟ้า, ร.ล.นเรศรว,...

Read more

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติเกาะและทะเลไทย

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติเกาะและทะเลไทย

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติเกาะและทะเลไทย บนเขาหมาจอ บ้านช่องแสมสาร เส้นทางขึ้นพิพิธภัณฑ์ ระยะทาง 500 เมตร ประกอบด้วย 5 อาคาร เปิดให้ประชาชนผู้สนใจที่จะศึกษาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ได้มาเยี่ยมชมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2550กำหนดวันและเวลาในการเยี่ยมชม ระหว่างวันอังคาร - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 ถึง 17.00 น. (หยุดวันจันทร์ 1 วัน ยกเว้นตรงกับวันนักขัตฤกษ์ จะเปิดให้เข้าชมเป็นกรณีพิเศษ)

Read more