เยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร

เรือหลวงจักรีนฤเบศร

เป็นเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ ลำแรกของประเทศไทย และเป็นที่ภาคภูมิใจของกองทัพเรือไทย จอดเรือเทียบท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ

 

หมายเหตุ
การเยี่ยมชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร โดยปกติไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น