เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

จัดเป็นสถาน ที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งภายในหน่วยทหาร ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายหาดหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นระยะเวลานานหลายสิบปีทีเดียว ที่กองทัพเรือได้ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

โดยได้มีการริเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๓ ซึ่งลักษณะการปฏิบัติงานในขั้นต้นได้ดำเนินการเพาะไข่เต่าทะเล รวมทั้งอนุบาลลูกเต่าทะเล เพื่อปล่อยคืน สู่ธรรมชาติที่บริเวณเกาะคราม