พระพุทธรูปเขาชีจรรย์

พระพุทธมหา วชิรอุตตโมภาสศาสดา เป็นพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาส ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯมหาราช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
....ในปีพุทธศักราช 2539 ด้านหน้ามีลานอเนกประสงค์ มีการจัดสวนต้นไม้ไว้ได้อย่างสวยงาม สถานที่มองไปเป็นที่ราบเชิงเขา และเขาแกะสลัก รูปพระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา ไว้ที่ผนังอย่างงดงามชัดเจน

 

การเข้าเยี่ยมชม : ให้เข้าชมได้เวลา 06.00 - 18.00 น.
การเยี่ยมชมควรแต่งกายด้วยความสุภาพ และปฎิบัติตามป้ายเตือนต่างๆ อย่างเคร่งครัด งดเสียงดัง และควรระวังไม่เข้าใกล้องค์พระเกินกว่าที่กำหนด เพราะอาจเกิด อันตราย จากหินที่อาจล่วงหล่นลงมาได้

สถานที่แห่งนี้จะอยู่ใกล้กับอเนกกุศลศาลา และวัดญาณสังวราราม ซึ่งสามารถเดินทาง ระหว่างสถานที่ได้อย่างสะดวก ซึ่งในปัจจุบันพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ ...แห่งนี้มีผู้เข้ามาเยี่ยมชม และแวะมาสักการะทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ ซึ่งเราควรช่วยกันดูแลรักษาให้อยู่สืบไป