อเนกกุศลศาลา (วิหารเซียน)

วิหารเซียน เป็นวิหารขนาดใหญ่ เป็นศิลปะแบบจีน มี 3 ชั้น แหล่งรวบรวมศิลปกรรม ไทย-จีน ข้างนอกจัดแสดง แปดเซียนข้ามทะเล ภายในชั้นล่างมีรูปปั้นศิลปะจีนต่างๆ เช่น เจ้าแม่กวนอิม ไซอิ๋ว เปาบุ้นจิ้น พระพุทธรูป สุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ รูปปั้นจักรพรรดิ์จิ๋นซีฮ่องเต้

 

ในชั้นสองจะมีรูปปั้น มวยจีนของวัดเส้นหลิน มีพิพิธภัณฑ์ เจ้าแม่กวนอิมหยกขาวองค์ใหญ่ โบราณวัตถุ ห้องศิลปกรรมไทย วิหารเซียนแห่งนี้ก่อตั้งโดย คุณสง่า กุลกอบเกียรติ โดยได้รับพระราชทาน ทานพระบรมราชานุญาติจากพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญ พระชมน์พรรษาครบ 5 รอบ ในปี วิหารเซียนเริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2530 ได้รับพระราชทานนามว่า อเนกกุศลศาลา ในปี พ.ศ. 2536 พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดวิหารเซียนแห่งนี้ขึ้น วิหารเซียนเปิดเวลา 08.00-17.00 นาฬิกา หมายโทรศัพท์ 0-3823-8367 

การเดินทาง ใช้เส้นทางถนนสุขุมวิทเลยเมืองพัทยา มุ่งหน้าสัตหีบ เลี้ยวซ้ายบริเวณซอยนาจอมเทียน 38 (มีป้ายทางหลวงบอกทาง เลี้ยวไป วัดญาณฯ) ขับตรงตามป้ายบอกทางไปวัดญาณสักระยะ จะมีป้ายแยกไปวิหารเซียน