สักการะพระรูปกรมหลวงชุมพรฯ บนเขาแหลมปู่เจ้า

เส้นทางถนนนี้จะคดเคี้ยวไปตามไหล่เขา ราว 4 กม. เป็นทางขึ้นเขาแหลมปู่เจ้า เขตฐานทัพเรือสัตหีบ ตลอดเส้นทางสามารถมองเห็นทัศนียภาพทะเล และเกาะต่าง ๆ บริเวณอ่าวสัตหีบ บนยอดเขามีจุดชมวิวชมทัศนียภาพ อ่าวสัตหีบ อ่าวเตยงาม และพื้นทะเลอ่าวไทยอันกว้างใหญ่ หากวันที่อากาศแจ่มใส ทัศนวิสัยดี สามารถมองเห็นทะเลหัวหิน

บนเขาแหลมปู่เจ้า เป็นที่ตั้งของศาล พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และกระโจมไฟชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งกองทัพเรือได้สร้างพระรูปขนาดเท่าพระองค์จริง ไว้ที่ศาลแห่งนี้ด้วย นอกจากพระรูปของพระองค์ท่านแล้ว ที่บริเวณขาของพระรูปยังมีกล่องสำหรับ เก็บพระอัฐิของพระองค์ท่าน ซึ่งเป็นศาลแห่งเดียวที่มี