สวนกรมหลวงชุมพร สัตหีบ

สวนกรมหลวงชุมพร เป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอสัตหีบ อยู่ในที่ดินราชพัสดุในราชการของกองทัพเรือ ซึ่งอนุญาตให้อำเภอสัตหีบเป้นผู้ดูแล และเปิดให้ประชาชนเข้ามาทำกิจกรรม ออกกำลังกาย และพักผ่อนได้

ภายในสวนกรมหลวงชุมพร มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ คืออ่างเก็บน้ำหนองตะเคียน พระอนุสาวรีย์และพิพิธภัณฑ์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่รวบรวม และจัดแสดงพระประวัติสิ่งของเครื่องใช้ประจำพระองค์อันจะเป็นการเผยแพร่พระ เกียรติคุณ และแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน